tarieven

Coachingsessie | 60-90 minuten | €65 per uur
Hartenlucht | 180 minuten | €150
De Krachtronde | 180 minuten | €180

Klikgesprek (Intake) | €32,50
Evaluatiegesprek | €32,50

KRACHTBUNDELS

LEF
Inhoud | Klikgesprek | Tussentijdse evaluatie | Eindevaluatie | Vier coachingsessies | €275

DE BRUL
Inhoud | Klikgesprek | Tussentijdse evaluatie | Eindevaluatie | Vier coachingsessies | Krachtronde of Hartenlucht | €425

BliksemKracht is vrijgesteld van BTW (21%).

vergoeding kindercoach

Gemeente en Persoonsgebonden Budget (PGB)

De professionele begeleiding en ondersteuning door Bliksemkracht kan worden vergoed vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).
Bliksemkracht is aangesloten bij Stichting Adiona, het beroepsregister voor kindercoaches en heeft een AGB-code.
Voor meer informatie en de voorwaarden zie www.pgb.nl.
Voor het aanvragen van een PGB (Zorgfunctie opvoed- en opgroeiondersteuning) kun je contact opnemen met het zorgloket van de gemeente waar je woont.

Leerling Gebonden Financiering

Informeer op de school van uw kind naar de mogelijkheden rondom vergoeding kindercoaching.

Verzekering

De kosten van coaching worden in veel gevallen niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Voor specifieke informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Doorverwijzing

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

Chat
1
💬 Wil je iets vragen?
Hi,

Kan ik iets voor je betekenen?