Privacyverklaring

Privacyverklaring van BLIKSEMKRACHT

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Het gebruik van persoonsgegevens door BLIKSEMKRACHT

BLIKSEMKRACHT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

BLIKSEMKRACHT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

BLIKSEMKRACHT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het bieden van begeleiding, training of coaching op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
Chat
1
💬 Wil je iets vragen?
Hi,

Kan ik iets voor je betekenen?